Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2014

ferby
3911 c06d 500
Reposted fromjasminum jasminum vialugola lugola
ferby
5927 6979
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viasowaaa sowaaa

January 19 2014

8341 7aaa
Reposted fromerial erial viakamizelka kamizelka

January 16 2014

ferby
64.
Reposted frominked inked vialoveinterruption loveinterruption

January 15 2014

ferby
6037 481f 500
wygrać z matematyką= wygrać nowe życie!
Reposted fromturning-tables turning-tables viascorpix scorpix

January 12 2014

ferby
0500 30c6
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viascorpix scorpix
ferby

January 07 2014

ferby

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialugola lugola

January 04 2014

3282 8db3

lifeinthefandom:

because everyone needs benedict’s rainbow eyes on their blog

Reposted fromlexi lexi vianattaly nattaly

January 03 2014

ferby
7735 218a 500
Reposted fromseethesun seethesun viajaranie jaranie
ferby
5162 cf26
Reposted frommy-wish my-wish viayuriko yuriko
ferby
Reposted fromweightless weightless

December 27 2013

ferby
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viazielonaherbata zielonaherbata
ferby
Gdyby było tak dobrze jak jest niedobrze, to by było bardzo dobrze.
— Wojaczek
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaxghd xghd

December 23 2013

ferby
1567 3010
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viatwice twice

December 13 2013

ferby
Programista HTML brzmi jak Pilot Pojazdu Bojowego typu Rower Dziecięcy
— Neon
Reposted fromreksi0 reksi0 viamodalna-art modalna-art
ferby
Reposted fromshakeme shakeme viamariola mariola

December 12 2013

7277 0356
Reposted frommagikarp magikarp viascorpix scorpix

December 05 2013

ferby
6012 77c2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaangeliquee angeliquee

December 04 2013

ferby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl