Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

ferby
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns

February 21 2017

ferby
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viacolourless colourless
Sponsored post
soup-sponsored
ferby
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viarufous rufous

June 22 2015

ferby
4832 1df6

June 10 2015

1588 77e7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarufous rufous

May 26 2015

April 14 2015

ferby
Reposted fromvolldost volldost vianikotyna nikotyna

April 12 2015

ferby

April 04 2015

ferby
7574 7db5
Reposted frommartynkowa martynkowa vianikotyna nikotyna

March 22 2015

ferby
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

March 01 2015

ferby

December 25 2014

ferby
5230 6c0d
Reposted from21gramow 21gramow viamadamebutterfly madamebutterfly

December 17 2014

7075 938a 500

skateboarding in new delhi, india

Reposted fromwestwood westwood viamarcepani marcepani

November 12 2014

October 04 2014

ferby
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaseqel seqel

September 30 2014

ferby
7503 bd4d 500
Reposted fromworst-case worst-case vianattaly nattaly

September 24 2014

ferby
7506 eb93
Reposted fromfungi fungi viaseqel seqel

September 18 2014

ferby
Reposted fromrixx rixx viamariola mariola

September 05 2014

July 17 2014

ferby
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...